Hyvinvointivalmennus

 

Valmennus / Työnohjaus

Työnohjaus, työyhteisövalmennus

 

Esimerkki:

Tuotteen nimi: Muurajan työyhteisötreenit
Asiakas: Työyhteisön / tiimin vetäjä tai siitä muuten vastuussa oleva.
Tarve: Johtavien ajatusten työstäminen, työyhteisön uudet haasteet, tiimityön kehittäminen, ristiriita- / jumitilanteen laukaiseminen, uuden vaiheen alkuunsaattaminen.
Toimintatapa: Osallistava, dialoginen ja ratkaisukeskeinen, systeeminen; aina on oikea hetki muutokseen.
Kuvaus: Perustuu tekemällä oppimiseen ja uuden käytännön välittömään käyttöönottooon. Prosessikaavio on seuraavanlainen: (Tilanteesta / sopimuksesta riippuen treenejä on yleensä 1 – 5 kpl.)

  

Prosessin taustalla on toimintatapa:

Kuvaan sitä tässä ”lautasmallilla”. Treenit, niin kuin muutenkin elämämme on tässä ja nyt. Se mitä teemme, miten muutamme tai vahvistamme toimintaamme vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Vähitellen sillä on vaikutuksia yhteisöömme ja laajempaan rihmastoon, jonka jäseniä väistämättä olemme.

Treenit perustuvat osanottajien omien kokemusten, oman tiedon ja taidon jakamiseen ja hyödyntämiseen sovitun aiheen mukaisesti. Prosessiin kuuluu oleellisena osana opiskelu. Se on välitehtäviä, lukemista ja havainnointia. Pyrkimys on, että jokainen mukanaolija ainakin jossain määrin seuraa oppimistaan päiväkirjaa pitämällä. Päiväkirja voi olla myös yhteisöllinen. Kaikkein keskeisintä on opitun välitön kokeilu / käyttöönotto. Mottona on: se mitä teet, osaat hetki hetkeltä paremmin. 

 

Hinta: Tarjouksen mukainen.
Lisäpalvelut: 10 vuoden ”takuu” olla käytettävissä.

 

 

VOIMAA MARKKINOINTIIN

 Esimerkki:

Asiakas / Kohderyhmä
P-K yrityksen markkinoinnista vastaavat henkilöt, jotka haluavat kehittää yritystensä markkinointia.

Tarve, jota tuote tyydyttää
Kurssin tavoitteena on avata uusia näkökulmia oman yrityksen markkinointiin ja saada uusi myynti- ja markkinointitoiminta käyntiin. Kurssin aikana kehitetään mukana olevien yritysten markkinointia käytännössä.

Kesto esim.
5 x 4 h tai 3 x 7 h tai 2 x 4 h ja yön yli leiri.

 

Prosessi

1. Treenit
Menetelmän esittely.
Osanottajien (myös valmentaja) esittely (suora, parihaastattelu tai vast.)

 

2. Treenit
Markkinoinnin suunnittelu 1

 

3. Treenit
Markkinointiviestintä

 

4. Treenit
Internet markkinoinnissa
Verkostot

 

5. Treenit
Markkinoinnin suunnittelu 2
Kertaus

 

Avainsanoja:

Aina on oikea hetki muutokseen (oppimiseen). Kun on hyvä syy, löytyy keinot. On tiedettävä kaksi seikkaa: minne haluan ja missä olen juuri nyt. Toivominen ei riitä, tarvitaan tekoja.

 

Mukana tekemässä:

ekonomi, tiimivalmentaja Olli Saikkonen
ekonomi, työnohjaaja EevaLeena Saikkonen

insinööri, työnohjaa, työyhteisösovittelija Tarmo Alastalo
 sosionomi (amk), työohjaaja Arja Hokkanen
ravinto-ohjaus, laskentatoimen merkonomi Mataleena Kaasinen